Veterinärer & Specialister

Veterinärerna på Vethem har lång erfarenhet av att vårda smådjur och jobbar samtidigt på fysiska kliniker. Vi lägger stor vikt på en noggrann journalföring och lämnar aldrig något åt slumpen.

Våra Veterinärer

Anja Pedersén

Veterinär

Anja tog veterinärexamen 2011 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har tidigare arbetat som klinikveterinär på större hästdjursjukhus och mindre hästklinik. Anja är också examinerad hästodontolog. Hon har stort intresse i allt som rör hästar och dess välmående men med ett särskilt intresse för hästens munhåla. Anja är dessutom doktorand och universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Ann-Sofie Lilja

Veterinär

Ann-Sofie tog Veterinärexamen 1991 vid SLU Uppsala. Efter det har hon arbetat som distriktsveterinär i Västergötland och djurhälsoveterinär på Skara Semin. Gick AI-utbildning på häst 1999 och sedan dess arbetat med hästsemin. Flyttade till Jämtland 2002 och arbetade som distriktsveterinär i tre år innan hon slutade och startade eget. Hon har nu arbetat som privatpraktiserande veterinär drygt tolv år. Praktiken är blandad med hund och katt, lite nötkreatur och mycket hästpraktik. Specialområde är hästtänder. Examinerad hästodontolog 2008. Ann-Sofie har ett stort hästintresse sedan många år med uppfödning och träning av halvblod, islandshästar och travhästar.

Anna Lindmark

Veterinär

Anna tog veterinärexamen 1987 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Innan dess arbetade hon några år som djurvårdare på Veterinärhögskolan. Efter examen har Anna tjänstgjort som smådjursveterinär framför allt med hund och katt. Hon har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 1997 och godkänd AI-kompetens (artificiell insemination) sedan 2001. Hon har också gått flera utbildningar i Sverige och Europa inom dermatologi (hudsjukdomar) och har det och reproduktion som huvudintresse, även om det dagliga arbetet innefattar alla vanliga områden. Anna är delägare i ett företag med 3 välutrustade smådjurskliniker. Hon har också haft hunduppfödning i liten skala. Fritiden ägnas helst åt att vara ute i naturen.

Anna Nordström

Veterinär

En beskrivning av Anna kommer snart...

Barbara Köchli

Veterinär

Barbara innehar både svensk och schweizisk veterinärlegitimationen sedan 2008. Efter examen jobbade hon i flera år på Djurkliniken Roslagstull, främst med exotiska djur. 2012 startade Barbara eget företag och jobbar sedan dess som konsult. Hennes uppdrag innefattar en rad olika uppdrag som klinikarbete, hembesök samt att hålla föreläsningar och kurser om exotiska djur och katter. Idag bor Barbara i ett hus på landet tillsammans med sina hundar, katter, fåglar och landsköldpaddor.

Boel Sandros

Veterinär

Boel tog sin veterinärexamen 2008 och har sedan dess varit smådjursveterinär på ett flertal större kliniker och sjukhus. Boel har dessutom arbetat som patolog och som veterinär för Sveriges ledarhundar. Hon är framförallt intresserad av invärtes sjukdomar, hudbesvär och knölar. På fritiden spenderar Boel gärna sin tid med boxern Preben, antingen ute i skogen eller till sjöss.

Caroline Behm

Veterinär

Caroline tog veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet år 2017 där hon gick hästinriktning. Efter examen arbetade hon som distriktsveterinär med både stora och små djurslag i ett halvår innan hon startade sin egna ambulerande veterinärklinik för smådjur och häst. I övrigt har hon bl.a. arbetat som veterinär vid slädhundstävlingar och fortsätter att utbilda sig inom häst genom kurser både i Sverige och utomlands. Är inom veterinärmedicinen främst intresserad av hästens magtarmproblem, parasiter och endokrina sjukdomar hos häst ex. PPID. Caroline är själv ägare av hästar, hundar och kaniner.

Caroline Jangdal

Veterinär

Caroline tog veterinärexamen 2006 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har en lång erfarenhet av djursjukvård då hon innan studierna till veterinär jobbade som djurvårdare vid ett antal olika smådjurskliniker. Efter avslutade veterinärstudier arbetade hon några år som distriktsveterinär med blandad praktik, både med lantbruksdjur och häst men främst med smådjursmottagning. Sedan 2011 arbetar hon vid Djursjukhuset Sundsvall där hon är ansvarig för djursjukhusets vårdavdelning för inneliggande djur vilket hon trivs med då hon har ett stort intresse för internmedicin.

Catarina Garping

Veterinär

Catarina tog examen 1996 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har sedan dess arbetat som klinikveterinär på flera olika djursjukhus och smådjurskliniker främst med hund, katt och häst. Sedan några år tillbaka driver hon en egen mindre klinik och arbetar som konsult på en mellanstor smådjursklinik.

Cecilia Trägårdh

Veterinär

Cecilia tog veterinärexamen 1993 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har arbetat både som distriktsveterinär och som smådjursveterinär på djursjukhus samt med U-landsfrågor. Sedan 15 år tillbaka har Cecilia specialiserat sig och enbart jobbat inom exotisk smådjursmedicin. Hon driver sedan 10 år tillbaka en veterinärklinik inriktad på exotiska smådjur. Cecilias främsta drivkraft är att öka kunskapen om och förbättra de små husdjurens dagliga liv och har en speciell plats i sitt hjärta för fåglar.

Cesar Guevara

Veterinär

Cesar tog veterinärexamen i Argentina 2005 och fick sin svenska veterinärlegitimation 2010. Han har arbetat på ett flertal olika kliniker och driver idag sin egen mottagning i Norrköping. Cesar är särskilt intresserad av exotiska smådjur som fåglar, reptiler och gnagare samt vilda djur. Cesar har stor erfarenhet av dessa djurslag både från Sverige och från utlandet.

Christina Svedberg

Veterinär

Christina tog veterinärexamen 1987 och arbetade de första 12 åren på universitetsdjursjukhuset i Ultuna som klinikveterinär och lärare inom stordjurspraktik, gynekologi, hästmedicin och svinmedicin. Därefter arbetade hon som distriktsveterinär både med stordjur och smådjur. Sedan 2011 driver Christina sin egen klinikmottagning för smådjur med ambulant verksamhet för produktionsdjur och häst. Hon har vidareutbildat sig inom flera områden och har specialistkompetens inom svinens sjukdomar samt AI-kompetens (artificiell insemination) för häst och får. Hemma på gården har Christina får, katter, bjurholmshöns, kaniner och en border collie som hon tränar fårvallning med.

David Melin

Veterinär

David tog veterinärexamen 2015 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Han har sedan dess arbetat som smådjursveterinär vid flera större djursjukhus och medelstora smådjurskliniker. David är framför allt intresserad av kirurgi och akutsjukvård.

Ellen Rudling

Veterinär

Ellen tog veterinärexamen 2014 vid Köpenhamns Universitet och har tidigare arbetat på djursjukhus och mindre kliniker runt om i både Sverige och Danmark. För närvarande driver hon sin egna firma som innefattar arbete med både smådjur och stordjur samt arbetar som konsult på djursjukhus och mindre smådjurskliniker. Ellen är speciellt intresserad av mjukdelskirurgi och dermatologi och har även arbetat mycket med internmedicinska utredningar.

Emmy Melander

Veterinär

Emmy tog veterinärexamen 2012 vid Freie Universität i Berlin. Hon har tidigare arbetat som distriktsveterinär i flera år, med både akut och förebyggande djursjukvård, hos lantbruksdjur, häst och smådjur. Idag arbetar hon på en mindre, välutrustad smådjursmottagning i Skåne. Emmy tycker att hudutredningar och tandbehandlingar är lite extra intressanta. På fritiden gillar hon att vandra och träna med sin egen border collie.

Gunnar Schöbel

Veterinär

Gunnar tog veterinärexamen i Uppsala 1992. Sen dess har han hunnit jobba på Falu djursjukhus, Djurkliniken i Öjebyn (Piteå), Södra djursjukhuset i Stockholm, Hudiksvalls smådjursklinik och nu sedan 10 år på Delsbo veterinärpraktik. Gunnar jobbar en dag varannan vecka och enstaka helger på Sundsvalls djursjukhus som konsult. Han har specialiserat sig på djursjukvård för hundar och katter, framförallt inom ultraljud, kirurgi och tandvård. Han har fyra hundar och en katt, föder upp Norrbottenspetsar och jagar i mån av tid.

Helen Hult

Veterinär

Helen är hästpraktiker och har arbetat på flera kliniker och hästsjukhus. Erfarenhet från sporthästar stuteri/stogyn, parasitologi och har själv varit tävlingsryttare. Vardagen består även av smådjurspraktik, kor, får och övriga lantbruksdjur. Helen kan smittskydd och har undervisat på hippologutbildningen. Examen från 1995 vid SLU Uppsala.

Isabell Townsend

Veterinär

Isabell tog veterinärexamen 2017 från universitetet SGGW i Warszawa. Hon har tidigare arbetat med smådjur på djursjukhus och mindre djurklinik i Göteborg, på djursjukhus i Norge, och i dagsläget driver hon ambulerande veterinärvård och konsulterar på djurkliniker. Isabells huvudintressen är internmedicin hos hund och katt, men tycker även om att jobba med kaniner och gnagare. Utanför jobbet tycker hon om att spendera dagarna ute i skogen med hennes 2 hundar.

Jessica Andersson

Veterinär

En beskrivning av Jessica kommer snart...

Johanna Habbe

Veterinär

Johanna tog veterinärexamen 2007 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har sedan examen arbetat som privatpraktiserande ambulerande stordjursveterinär och driver sedan 2008 även en mindre smådjursmottagning. Vid sidan om det har hon arbetat som konsult/timvikarie på djursjukhus och kliniker under några år.

John-Filip Lundin

Veterinär

John-Filip har jobbat som veterinär sedan 2013 och tog veterinärexamen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har tidigare jobbat med båda smådjur och stordjur och driver sedan några år tillbaka en egen mindre veterinärklinik.

Johnny Lindgren

Veterinär

Johnny har jobbat som veterinär sedan 2007. Cirka 10 år har tillbringats som distriktsveterinär där han jobbat med de flesta djurslag. Idag jobbar han med avelstjurar samt driver sitt eget företag. I familjen finns det hästar, katter, nymfkakaduor och hund.

Julia Bengtström

Veterinär

En beskrivning av Julia kommer snart...

Kicki Granberg

Veterinär

Kicki tog veterinärexamen 1991 och jobbade de första 5 åren som distriktsveterinär i Katrineholm. Därefter 19 år som privatpraktiserande ambulerande veterinär med inriktning häst, lantbruksdjur och smådjur. Hon har extrautbildning i semin och tandvård för häst samt hudproblem för hund & katt. På fritiden föder hon även upp travhästar i en mindre skala.

Kicki Gustafsson Berger

Veterinär

Kicki tog veterinärexamen 1985 vid SLU, Uppsala och har specialistkompetens i hästens sjukdomar. Hon har arbetat på olika djursjukhus och kliniker i Sverige med både häst och smådjur. Kicki har även jobbat inom djurförsäkring och på senare år med vidareutbildning av veterinärer. På fritiden tycker Kicki att det är intressant med arbetande hundar och har haft egen uppfödning av både schäfer och engelsk setter. Hon brinner därför särskilt för arbetande hundars skador och rehabilitering.

Laura Gjendal

Veterinär

Laura tog veterinärexamen vid Köpenhamns Universitet i Danmark 2016. Hon har sedan dess arbetat hos Distriktsveterinärerna med blandade djurslag. Hon har jobbat mycket med hästar och har ett stort intresse för hästtandvård. Laura har nyligen startat en egen veterinärpraktik för häst.

Lena Nilsson

Veterinär

Lena tog veterinärexamen 1986 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, och har under mer än 30 år inriktat sig helt på hund och katt. 1995 erhöll Lena sin specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. De första tolv åren arbetade Lena på större djursjukhus med dygnet runt jour. Därefter i många år på en mindre, men välutrustad klinik. Har under alla år haft förmånen att jobba både med kirurgi och med medicinska utredningar. Hon har ett stort intresse för anestesi, ultraljud på framförallt bukens organ och urinvägarnas sjukdomar. De senaste 6-7 åren har Lena också i egen verksamhet, arbetat med hembesök till hundar och katter i Blekinge.

Lotta Siverhall

Veterinär

Lotta tog veterinärexamen 2016 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Sedan dess har hon arbetat på en smådjursklinik i norra Sverige. Hon arbetar med allt ifrån medicinska utredningar och akutsjukvård till kirurgi och tandbehandlingar, främst med hund och katt.

Lotta Wenckert

Veterinär

En beskrivning av Lotta kommer snart...

Louise Guevara

Veterinär

Louise tog sin veterinärexamen i Budapest, Ungern 2007. Sedan dess har hon arbetat som veterinär både i Argentina och här i Sverige innan hon blev klinikveterinär på Kolmårdens djurpark. Louise har arbetat på Kolmården de senaste 10 åren och är delägare i en mindre veterinärklinik som tar emot mycket exotiska djur. Louise är även ledamot i KFV (Katastrofhjälp – Fåglar och vilt) där hon arbetar ideellt med att ta hand om skadade vilda djur. Hon har stor erfarenhet av många olika djurslag och har ett särskilt intresse för exotiska smådjur som fåglar och reptiler.

Lumma Warda

Veterinär

Lumma har varit legitimerad veterinär i Sverige sedan 2012. Under sin utbildning och tjänst som veterinär har hon skaffat sig praktiska erfarenheter från såväl små djurkliniker som stora djursjukhus i Sverige. Lumma driver nu sedan ett par år tillbaka en egen ambulerande veterinärpraktik i Norra Stockholm med fokus på smådjur där hon gör hembesök. Lumma är intresserad av allt som rör kattsjukdomar. Utanför jobbet bor Lumma ute på landet och njuter av naturen med familjen och två Ragdoll-katter.

Majken Möller

Veterinär

Majken tog examen från Köpenhamns Universitet 2010. Hon har sedan dess arbetat på Distrikt i Hörby, som seminveterinär på Skånesemin och på Evidensia Smådjur i ett par omgångar. Sedan 2012 driver hon sin egen verksamhet där hon träffar både mjölkkor, hästar, katter och hundar. Majken brinner särskilt för friskvård.

Maria Erlandsson

Veterinär

En beskrivning av Maria kommer snart...

Maria Nilsson Öst

Veterinär

En beskrivning av Maria kommer snart...

Markus Abrahmsén

Veterinär

Markus tog veterinärexamen vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 2012. Efter examen har han arbetat många år som distriktsveterinär. Där arbetade han med både akut och förebyggande djursjukvård för lantbruksdjur, häst och smådjur. Som veterinär brinner Markus för mötet med djur och deras ägare. Han har ett brett intresse för både akuta och icke-akuta tillstånd inom både kirurgi och medicin. Utöver sitt kliniska arbete är Markus även fackligt engagerad. På fritiden är han gärna ute i naturen, tar del av kultur av alla de slag och uppskattar vällagad mat.

Mattias Sjöström

Veterinär

Mattias Sjöström tog examen vid SLU, Uppsala 1996. Sedan dess arbetat dels som stadsveterinär och flera vik som Distriktsveterinär. 8 år som DV i Högsäter och 3 år i Brålanda. Driver sedan 2010 egen verksamhet med smådjur och häst. Jobbar också extra som Banveterinär Trav och Galopp. Har extrautbildningar för semin och tandvård häst.

Nina Kjellerstedt

Veterinär

Catarina tog sin veterinärexamen 1985 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar sedan 1997 och AI-kompetens (artificiell insemination för hund och katt) sedan 2001. Hon har arbetat som klinikveterinär på djursjukhus och djurkliniker med stort intresse för reproduktion (hund och katt), ultraljud, mjukdelskirurgi samt ögonsjukdomar. Nina är vår chefsveterinär.

Rebecca Nääs

Veterinär

Rebecca tog veterinärexamen 2007 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon har tidigare arbetat som distriktsveterinär och smådjursveterinär och har drivit egen verksamhet med smådjursmottagning och hästpraktik i flera år. Sedan några år är Rebecca anställd på en smådjursklinik. Rebecca har arbetat med akutsjukvård, kirurgi och medicinska utredningar och både hästens och smådjurens tänder och har även ett stort intresse för hudsjukdomar. Även djurskydd ligger Rebecca varmt om hjärtat.

Sandra Puhls

Veterinär

En beskrivning av Sandra kommer snart...

Sven Sundin

Veterinär

Sven tog veterinärexamen 2016 från Köpenhamns Universitet. Han har jobbat på flera olika kliniker och har ett stort intresse för katten och hundens sjukdomar. Kärleken fick Sven att flytta till Åland där han nu jobbar på en mindre klinik i Mariehamn, han har dock har fortsatt att regelbundet åka upp och arbeta på Sundsvalls Djursjukhus med jämna mellanrum.

Ulrika Evans

Veterinär

Ulrika tog veterinärexamen 1995 vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Har tidigare arbetat som smådjursveterinär på olika djurkliniker och djursjukhus. Har nu egen verksamhet sedan fem år och gör hembesök hos smådjur.

Victoria Hötzer

Veterinär

Victoria tog veterinärexamen 2012 vid Vetmeduni Vienna i Wien, Österrike. Hon har tidigare arbetat som stor- och smådjursveterinär i olika länder och jobbar just nu som smådjursveterinär i egen regi. Victoria har arbetat länge som jourhavande veterinär både på klinik och ute i fält och är mån om att varje djur får snabb och rätt hjälp.

Ylwa Anesten

Veterinär

Ylwa tog sin veterinärexamen 1989 vid Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter arbetade hon som distriksveterinär i 9 år följt av ett antal år på en mindre smådjursklinik. Idag arbetar Ylwa som klinikveterinär på Djursjukhuset i Jönköping. Hon har vidareutbildat sig främst inom dermatologi och är särskilt intresserad av hudsjukdomar och internmedicin på hund och katt.

Våra Beteenderådgivare

Kicki Fellstenius

Beteenderådgivare

Kicki är hundinstruktör och hundpsykolog utbildad av Anders Hallgren och vid Hundens Hus. Som senior hundpsykolog har hon lång erfarenhet av hundar med lite större utmaningar, som exempelvis rädsla/osäkerhet, aggressivitet, stress, separationsångest samt relationsproblem mellan hund och hund eller hund och människa. Genom åren har hon hållit mängder av kurser för både valpar och vuxna hundar i bland annat vardagslydnad, hanteringsträning, hundmöten, antijakt, rallylydnad, kantarellsök, personspår, tricksträning och en massa annat som passar våra fyrfota familjemedlemmar. Själv har hon en beagle som heter Tage och med honom tränar hon framför allt personspår, tricks och rallylydnad. Tage är utbildad diplomathund och tillsammans hjälper de många hundar med hundmötesproblematik. Kicki är även ägare och VD för företaget Glada Jyckar som hon grundade 1991, samt ena halvan av ”Hundpodden med Kicki & Fanny”

Mari Ringkvist

Beteenderådgivare

Mari är hundinstruktör och hundpsykolog utbildad vid Hundens Hus och vid Hundsteg. Hon är även SNWK-certifierad Nose Work-instruktör. Mari håller valpkurser och kurser i vardagslydnad, hanteringsträning, Nose Work, aktivering/berikning, dogparkour, antijakt, hundmöten och en massa annat kul och nyttigt som passar våra familjehundar. Hon jobbar även med privatträning och problemutredningar för hundar med lite större utmaningar, som exempelvis rädsla/osäkerhet, aggressivitet, stress, separationsångest samt relationsproblem mellan hund och hund eller hund och människa. Mari brinner lite extra för blyga/försiktiga hundar och är även specialintresserad av ensamhetsproblematik och separationsångest. Maris egen vovve heter Greta och är en dvärgschnauzer. Mari och Greta tränar bland annat Nose Work och Dogparkour. Mari jobbar till vardags som hundinstruktör och hundpsykolog på Glada Jyckar.

Pernilla Peterson

Beteenderådgivare

Pernilla är hundinstruktör och hundpsykolog utbildad vid Hundens Hus. Hon har lång erfarenhet av hundträning och började sin bana som assisterande hundinstruktör redan på 1990-talet. På Glada Jyckar håller hon valpkurser samt kurser i vardagslydnad, hanteringsträning, aktivering/berikning, personspår, antijakt, hundmöten, inkallning och en massa annat. Hon jobbar även med privatträning och problemutredningar för hundar med lite större utmaningar, som exempelvis rädsla/osäkerhet, aggressivitet, stress, separationsångest samt relationsproblem mellan hund och hund eller hund och människa. Med sin egen hund, den portugisiska vattenhunden Kenzo, tränar hon bland annat Nose Work, agility och personspår. Kenzo är under utbildning till diplomathund och är redan idag en fin tillgång i hundmötesträningssammanhang.

Rebecca Rudhe

Beteenderådgivare

Rebecca är i grunden etolog utbildad på Etologi och djurskyddsprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och har därefter vidareutbildat sig till hundinstruktör på Hundens Hus. Hon är även SNWK-certifierad Nose Work-instruktör. Hon jobbar som hundinstruktör och hundpsykolog på Glada Jyckar där hon bland annat håller valpkurser och kurser i vardagslydnad, hanteringsträning, Nose Work, aktivering/berikning, tricksträning, agility som aktivering, antijakt, hundmöten och en massa annat. Hon jobbar även med privatträning och problemutredningar för hundar med lite större utmaningar, som exempelvis rädsla/osäkerhet, aggressivitet, stress, separationsångest samt relationsproblem mellan hund och hund eller hund och människa. Med sina egna hundar, blandisen Zorro och Jack Russel-terriern Ziggy tränar hon bland annat rallylydnad, agility, Nose Work och tricks.
×

Vi använder oss av cookies. Mer info

Vethem Sweden AB
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
Org.nummer: 559132-0451