Skärpta djurskyddsregler för hund och katt

Måndagen den 15 juni 2020 trädde de nya föreskrifterna från Statens jordbruksverk i kraft. Syftet med föreskrifterna är att underlätta för oss djurägare att följa den den nya Djurskyddslagen så vi hanterar våra djur på rätt sätt. De nya reglerna bygger på modern forskning och syftar till att stärka djurskyddet. 

dog reading

Exempel på regler för kattägare

Föreskrifterna började gälla den 15/6 och ska hjälpa kattägare att förstå katters olika behov och tydliggöra vilken kunskap som krävs för att ha katt.

Mental stimulans

Katterna ska få den mentala stimulans som de behöver genom att tillgodose behoven av födosök och jaktbeteende. Detta kan göras genom att placera foder på olika platser så att katten får söka efter födan. Du kan också låta katten använda aktiveringsbollar eller liknande leksaker. Katten bör ha en eller flera upphöjda platser för att kunna ha uppsikt över sin omgivning. Behovet av jakt och lek kan tillgodoses genom att låta katten få utföra fullständiga jaktsekvenser och fånga det redskap som används, såsom vippor med fjäder eller liknande. Katten ska också få möjlighet att klättra och klösa med sina klor varje dag. 

Kastrering

För våra utekatter skärps även kravet på kastrering och du som djurägare ska förebygga att din katt kan fortplanta sig oplanerat.

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat." (Råd till 6 kap. 2 §)

Red cat

Skötsel

Som djurägare ska du vara uppmärksam på avvikande beteenden hos din katt. Du ska också sköta om päls, klor och tänder för att din katt ska må bra. Pälsens naturliga förmåga att isolera katten från värme och kyla ska upprätthållas genom att exempelvis förebygga och åtgärda tovor. 

Avskildhet

Kattens behov av avskildhet och berikning ska tillgodoses av dig som djurägare. Det kan göras genom att erbjuda upphöjda liggplatser, hyllor eller gångbrädor som katten kan gå på. Katten ska också ha tillgång till gömställen och en bekväm plats för vila under större delen av dygnet. 

Exempel på regler för hundägare

Föreskrifterna trädde i kraft den 15/6 och ska hjälpa hundägare att förstå hundars olika behov och tydliggöra vilket ansvar det innebär att ha hund.

Mental stimulans

Hundarnas behov av mental stimulans innebär att hunden till exempel ska få använda sitt luktsinne på olika sätt. Mental stimulans kan också tillgodoses genom att låta hunden leka, jaga, valla eller apportera. Om en veterinär har ordinerat restriktiv motion för din hund bör du som djurägare anpassa hundens motion efter det. Mental stimulans kan istället erbjudas med hjälp av aktiveringsleksaker, egna pussel och nosework. 

Skötsel

Som djurägare har du ansvar för din hunds välbefinnande. Det innebär att du ska vara uppmärksam på avvikande beteenden hos din hund samt ta hand om päls och klor. God tandhälsa ska också upprätthållas vilket kan göras genom regelbunden tandborstning. Du bör även uppsöka veterinär om du misstänker att din hund har ovanligt mycket tandsten eller har svårt att tugga sin mat. 

Lumma Veterinarian

Veterinär i mobilen

Agria Vårdguide erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning där det passar dig. 
Registrera dig

Binda upp hunden

Hundar får bindas upp tillfälligt men uppbindningen får inte utgöra någon skaderisk för hunden. Hunden ska kunna lägga sig naturligt på en torr, ren och mjuk liggplats. Hundar får inte bindas upp vid ett stillastående fordon om det inte finns en speciell uppbindningsanordning installerad på fordonet som hindrar att hunden kan bli släpad efter fordonet. 

Rastning

Hundar ska rastas utomhus varje dag. Om en hund hålls permanent i rastgård ska den rastas dagligen på annan plats. Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas regelbundet med hänsyn till deras rörelsebehov, ålder och hälsotillstånd. Hundar bör rastas regelbundet minst var sjätte timme dagtid men unga och äldre hundar bör rastas oftare.

Mer kan du läsa på Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

Nina Kjellerstedt

Chefsveterinär

Kom igång

Agria Vårdguide - Din veterinär i mobilen

Med Agria Vårdguide kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Agria Vårdguide och registrera ditt djur idag så är du redo om olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,8
×

Vi använder oss av cookies. Mer info