Uppmärksamma hundar och katter på diabetesdagen!

Torsdagen den 14 november är världsdiabetesdagen. En dag med syfte att öka medvetenheten om diabetes och stoppa den oroväckande ökningen av sjukdomen i hela världen. Vi som jobbar med djurvård tycker även att det är viktigt att uppmärksamma ökningen av diabetes hos våra hundar och katter.

Diabetes hos hundar och katter

Hundar och katter drabbas också av Diabetes mellitus, sockersjuka. Orsaken till sjukdomen är att hormonet insulin inte produceras i tillräcklig mängd eller att kroppens celler inte svarar på insulinet på rätt sätt.

Insulin behövs för att socker ska transporteras från blodet in i kroppens celler och ge dem näring och energi. Vid diabetes är blodsockernivåerna förhöjda och glukos (socker) utsöndras i urinen. 

Symptom vid diabetes

  • Djuret dricker och kissar mer
  • Djuret går ner i vikt och tappar muskelmassa, även fast det äter mer
  • Trots att ditt djur dricker mer blir det lätt uttorkat
  • Sår och infektioner blir mer svårläkta och nervsystemet kan påverkas.
    Exempelvis diabetesneuropati hos katt vilket gör att katten inte kan lyfta upp hasen på bakbenen.
    Hundar kan utveckla katarakt (grå starr som ger grumling i ögats lins)
Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 

Diabetes hos katt

Diabetes hos katt är en av de vanligaste hormonella sjukdomarna och kan utvecklas hos alla katter oavsett åldrar, ras och kön men drabbar oftare äldre, överviktiga och kastrerade hankatter. 

Den typ av diabetes som drabbar våra katter är den som liknar vid människans typ II diabetes. Det produceras fortfarande insulin men inte i tillräcklig mängd och på grund av övervikt eller för lite motion kan inte insulinet fungera normalt (insulinresistens).

Om dessa katter går ner i vikt, får mer motion samt ett foder anpassat för sjukdomen kan de bli friska från sin sjukdom även om insulinbehandling behövs till en början. Diabetes kan även orsakas av andra sjukdomar, tex inflammation i bukspottskörteln.

Diagnos för diabetes hos katt

Diagnos ställs genom klinisk undersökning och blod- samt urinprover. Då våra katter är stresskänsliga leder de ofta till falska höga glukosvärden i blodet. Det är därför viktigt att ta fasta blodglukosvärden, men även att analysera fruktosamin som är mindre känsligt för stress. Det är även viktigt att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom.

Diabetes hos hund

Diabetes hos hund kan orsakas av en inflammation i bukspottskörteln, övervikt eller andra hormonella sjukdomar. Tikar kan efter löpet under skendräktigheten utveckla resistens mot insulinet och därmed även diabetes. Genom att kastrera tiken kan hon bli frisk. Genetiska faktorer spelar också roll och det är vanligare i vissa raser.

Diagnos för diabetes hos hund

Diagnos ställs även här genom klinisk undersökning samt blod-och urinprover. Viktigt är att utesluta andra sjukdomar med liknande symtom. Behandling av diabetes är insulinbehandling, korrigering av kosten, motion och ett regelbundet liv. Tikar bör kastreras då känsligheten för insulinet påverkas av löphormonerna.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Skapa konto

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info