fbpx

Symptomguiden

På Vethem kan du och ditt husdjur träffa veterinären för rådgivning om sjukdomar och råd som inte är akuta. Vi kan hjälpa dig att bedöma om situationen är akut eller ej. Om du behöver fysisk vård kan vi hänvisa dig vidare till rätt klinik för ditt djur. Och om situationen inte är akut kan vi hjälpa dig med rådgivning för behandling hemma.

Mage och tarm

Kan vi hjälpa ditt djur vid diarré?

Du kan via ett videosamtal få rådgivning och hjälp med hur du ska behandla ditt djur om det har diarré. Vi kan hjälpa dig avgöra om och hur du kan påbörja behandling hemma eller om du bör söka dig till ett djursjukhus eller en djurklinik för veterinärvård. Vi hjälper dig gärna att remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus i närheten där du bor. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har diarré. Ta gärna temperaturen på ditt djur. Normalt ligger den på upp till 39. grader Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på slöhet och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret har mörkt blod eller mycket blod i avföringen. - Djuret visar symtom på uttorkning.

Kan vi hjälpa ditt djur vid kräkningar?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har kräkningar. Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på utmattning och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret har kräkts många gånger under en kortare period. - Djuret kräks blod eller har blod i kräkningarna. - Djuret visar symtom på uttorkning.

Kan vi hjälpa ditt djur vid dålig aptit?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har dålig aptit. Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på utmattning och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret visar symtom på uttorkning. - Djuret har hög temperatur. Dålig aptit kan bero på många olika saker, både fysiska och psykologiska. Om du bedömer att situationen inte är akut kan du via videosamtal få rådgivning om nästa steg för ditt djur. Vi kan då tillsammans med dig ta fram en behandlingsplan för hur djuret ska återvända till sin normala status.

Kan vi hjälpa ditt djur vid förstoppning?

Förstoppning är en av de vanligaste besvären hos djur. Förstoppning innebär svårighet eller oförmåga att tömma tarmarna (utföra sina behov) och drabbar djur av alla raser, åldrar och livsstilar. Även om förstoppning kan vara vanlig, bör den aldrig ignoreras. Om förstoppning lämnas obehandlad kan den orsaka allvarligare hälsoproblem i framtiden, inklusive slöhet, förlorad aptit och kräkningar. Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar en fysisk veterinär om ditt djur har förstoppning. Om djuret mår bra, är pigg och har samma aptit som vanligt kan du vänta uppemot tre dagar innan du uppsöker en veterinär för en fysisk undersökning. Under tiden kan du själv försöka behandla djuret. På Vethem kan du via videosamtal få rådgivning om behandlingsmetoder för icke akuta situationer. Om du märker att djuret har ont eller inte kunnat tömma tarmarna under fler än 2-3 dagar behöver du låta en veterinär göra en undersökning och ta till kraftigare behandling. Detsamma gäller om djuret tömmer tarmarna efter en period av förstoppning men ändå uppvisar tecken på smärta eller obehag vid tarmtömning. Det kan vara symtom på andra sjukdomar.

Kan vi hjälpa ditt djur vid analsäcksinflammation?

Analsäcksinflammation är något som kräver undersökning och behandling hos en veterinärklinik eller djursjukhus. Om du bedömer att situationen är allvarlig och inflammationen växer bör du söka fysisk veterinärvård omgående. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Kan vi hjälpa till om ditt djur ätit något olämpligt?

Det är vanligt att våra husdjur får i sig främmande material, så som plast, metall och annat som kan skada djuret. Inte alla situationer är lika allvarliga. Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om du bedömer att ditt djur fått i sig något som kan fastna i kroppen eller orsaka allvarlig och akut skada bör du söka dig till en fysisk veterinär omgående. I vissa fall behöver det som djuret svalt avlägsnas innan det orsakar allvarlig skada.

Kan vi hjälpa ditt djur som har ont i magen?

Magsmärtor behöver undersökas och behandlas av en fysisk veterinär. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Kan vi hjälpa till när du misstänker att din hund har mask?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om veterinären bedömer att din hund troligen har mask i mage eller tarm, kan vi ge råd om vilket avmaskningspreparat du ska använda, eller skriva ut ett recept i de fall receptbelagda avmaskningsmedel bör användas.

Förgiftningar

Ögon

Tänder och munhåla

Hud, päls och öron

Klor

Hälta

Ryggsmärta

Könsorgan

Dräktighet/förlossningar

Urinvägar

Luftvägar

Feber / Nedsatt allmäntillstånd

Akutsjukvård

Recept på läkemedel

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Vethem Sweden AB
Brahegatan 30
114 37 Stockholm
Org.nummer: 559132-0451