Symptomguiden

Med Agria Vårdguide kan du och ditt djur träffa en veterinär för rådgivning om symptom och sjukdomar som inte är akuta. Vi kan hjälpa dig med rådgivning för behandling hemma och om du behöver fysisk vård kan vi hänvisa dig vidare till rätt klinik för ditt djur. 

Mage och tarm

Kan vi hjälpa ditt djur vid diarré?

Du kan via ett videosamtal få rådgivning och hjälp med hur du ska behandla ditt djur om det har diarré. Vi kan hjälpa dig avgöra om och hur du kan påbörja behandling hemma eller om du bör söka dig till ett djursjukhus eller en djurklinik för veterinärvård. Vi hjälper dig gärna att remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus i närheten där du bor. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har diarré. Ta gärna temperaturen på ditt djur. Normalt ligger den på upp till 39. grader Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på slöhet och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret har mörkt blod eller mycket blod i avföringen. - Djuret visar symtom på uttorkning.

Kan vi hjälpa ditt djur vid kräkningar?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har kräkningar. Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på utmattning och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret har kräkts många gånger under en kortare period. - Djuret kräks blod eller har blod i kräkningarna. - Djuret visar symtom på uttorkning.

Kan vi hjälpa ditt djur vid dålig aptit?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar oss om ditt djur har dålig aptit. Om du märker att ditt djur är drabbad av något av följande bör du uppsöka fysisk vård ganska omgående: - Djuret visar tecken på utmattning och vill inte röra på sig. - Djuret har smärtor i magen eller magtrakten. - Djuret visar symtom på uttorkning. - Djuret har hög temperatur. Dålig aptit kan bero på många olika saker, både fysiska och psykologiska. Om du bedömer att situationen inte är akut kan du via videosamtal få rådgivning om nästa steg för ditt djur. Vi kan då tillsammans med dig ta fram en behandlingsplan för hur djuret ska återvända till sin normala status.

Kan vi hjälpa ditt djur vid förstoppning?

Förstoppning är en av de vanligaste besvären hos djur. Förstoppning innebär svårighet eller oförmåga att tömma tarmarna (utföra sina behov) och drabbar djur av alla raser, åldrar och livsstilar. Även om förstoppning kan vara vanlig, bör den aldrig ignoreras. Om förstoppning lämnas obehandlad kan den orsaka allvarligare hälsoproblem i framtiden, inklusive slöhet, förlorad aptit och kräkningar. Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Det finns vissa saker du bör titta efter innan du kontaktar en fysisk veterinär om ditt djur har förstoppning. Om djuret mår bra, är pigg och har samma aptit som vanligt kan du vänta uppemot tre dagar innan du uppsöker en veterinär för en fysisk undersökning. Under tiden kan du själv försöka behandla djuret. I Agria Vårdguide kan du via videosamtal få rådgivning om behandlingsmetoder för icke akuta situationer. Om du märker att djuret har ont eller inte kunnat tömma tarmarna under fler än 2-3 dagar behöver du låta en veterinär göra en undersökning och ta till kraftigare behandling. Detsamma gäller om djuret tömmer tarmarna efter en period av förstoppning men ändå uppvisar tecken på smärta eller obehag vid tarmtömning. Det kan vara symtom på andra sjukdomar.

Kan vi hjälpa ditt djur vid analsäcksinflammation?

Analsäcksinflammation är något som kräver undersökning och behandling hos en veterinärklinik eller djursjukhus. Om du bedömer att situationen är allvarlig och inflammationen växer bör du söka fysisk veterinärvård omgående. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Kan vi hjälpa till om ditt djur ätit något olämpligt?

Det är vanligt att våra husdjur får i sig främmande material, så som plast, metall och annat som kan skada djuret. Inte alla situationer är lika allvarliga. Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om du bedömer att ditt djur fått i sig något som kan fastna i kroppen eller orsaka allvarlig och akut skada bör du söka dig till en fysisk veterinär omgående. I vissa fall behöver det som djuret svalt avlägsnas innan det orsakar allvarlig skada.

Kan vi hjälpa ditt djur som har ont i magen?

Magsmärtor behöver undersökas och behandlas av en fysisk veterinär. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Kan vi hjälpa till när du misstänker att din hund har mask?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om veterinären bedömer att din hund troligen har mask i mage eller tarm, kan vi ge råd om vilket avmaskningspreparat du ska använda, eller skriva ut ett recept i de fall receptbelagda avmaskningsmedel bör användas.

Förgiftningar

Kan vi hjälpa ditt djur vid förgiftning?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om du misstänker att djuret är förgiftat och situationen är allvarlig bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Ögon

Kan vi hjälpa till vid ögoninflammation?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Kan vi hjälpa till vid rinnande ögon?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Tänder och munhåla

Kan vi hjälpa till om ditt djur har problem med tänderna?

Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Hud, päls och öron

Kan vi hjälpa till vid öroninflammation?

Öroninflammation är ett vanligt besvär hos våra husdjur. Öroninflammation är något som kräver fysisk undersökning och behandling hos en veterinärklinik eller djursjukhus. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Kan vi hjälpa ditt djur som drabbats av klåda?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik, sjukhus eller specialist. Vi kan också förskriva antiparasitära preparat om våra veterinärer kan bedöma att ditt djur visar tydliga tecken på parasitinfektion.

Kan vi hjälpa ditt djur som drabbats av eksem?

Eksem är ett vanligt besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Kan vi hjälpa till om ditt djur fått ett sår?

Sår i huden är ett vanligt besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Kan vi hjälpa ditt husdjur som drabbats av knölar eller utväxter i huden?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Klor

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av skada på klorna?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om det är akut eller om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Hälta

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av hälta?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Ryggsmärta

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av ryggsmärtor?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Könsorgan

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av problem med könsorganen?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret har svårt att kissa bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Dräktighet/förlossningar

Kan vi hjälpa till med förlossningar?

Du kan via videosamtal få rådgivning, eller om bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Bedömer du att situationen är allvarlig bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Urinvägar

Kan vi hjälpa till med urinträngningar?

Urinträngning är ett vanligt besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret har svårt att kissa sen mer än 12-24 timmar, eller inte kan kissa alls, bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Kan vi hjälpa till med urinvägsinfektioner?

Urinvägsinfektion är ett vanligt besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret har svårt att kissa eller uppvisar smärtor bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av urinstopp?

Urinstopp är ett akut besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret har svårt att kissa, sen mer än 12-24 timmar, inte kan kissa alls, eller uppvisar smärtor bör du söka fysisk veterinärvård omgående. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket.

Luftvägar

Kan vi hjälpa till om ditt djur drabbats av andningssvårigheter?

Andningssvårigheter är ett akut besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret får kämpa en hel del för att andas bör du söka fysisk veterinärvård omgående. Om du bedömer att andningssvårigheten är lindrig eller möjligen måttlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att bedöma situationen. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur drabbats av hosta?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret har andningsbekymer pga intensiv eller tung hosta, så bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur drabbats av förkylning/snuva?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Feber / Nedsatt allmäntillstånd

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur drabbats av feber?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Ta gärna tempen minst två gånger varje dag, och gärna nån timme innan vårt videosamtal. Ge aldrig febernedsättande medel själv, vissa sorter som du själv kan ta är livsfarliga för ditt husdjur Om du bedömer att situationen är allvarlig eller pågått under en längre period bör du söka fysisk veterinärvård omgående.

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur drabbats av nedsatt allmäntillstånd?

Du kan via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus.

Akutsjukvård

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur blivit biten av en orm?

Ormbett är något som alltid behöver akut fysisk veterinärvård. Därför rekommenderar vi starkt att du uppsöker veterinärvård omgående om ditt djur drabbats.

Kan vi hjälpa till om ditt husdjur blöder?

Du kan - vid mindre sår - via videosamtal få rådgivning ifall du ska behandla ditt djur hemma eller bör söka dig till en veterinärklinik eller djursjukhus. Vi kan ge rådgivning om, när och var du ska söka fysisk veterinärvård och remittera ditt djur vidare till rätt klinik eller sjukhus. Vid mer allvarliga sår (om du bedömer att såret är djupt och djuret blöder mycket) ska du söka fysisk veterinärvård omgående.

Kan vi hjälpa till vid värmeslag?

Värmeslag är ett akut besvär hos våra husdjur. Om du bedömer att situationen är allvarlig och djuret får kämpa en hel del för att andas eller inte orkar resa sig bör du söka fysisk veterinärvård omgående. Om du bedömer att situationen är allvarlig, men inte akut kan du via videosamtal med våra veterinärer få hjälp att hitta rätt fysiska klinik, bedöma hur akut det är och vad du ska göra fram till besöket. Tag tempen strax innan videosamtalet. Vid mer allvarliga sår (om du bedömer att såret är djupt och djuret blöder mycket) ska du söka fysisk veterinärvård omgående.

Recept på läkemedel

Kan vi hjälpa till med recept?

Vi förhåller oss till Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2019:32 § 21) som säger att veterinär, utan föregående klinisk undersökning, endast får förskriva receptbelagda läkemedel avsedda för förebyggande vård och ej som behandling. Det gäller läkemedel som är mot parasiter och som inte är avsedda för injektion. 

Detta innebär att våra veterinärer endast kan förskriva fästingmedel till hund och katt, p-piller till katt och avmaskningsmedel till häst. För att förskriva avmaskningsmedel till häst krävs dessutom analysresultat från träckprovtagning för bedömning. Vid förskrivning av p-piller till katt ska information om biverkningsrisker och kontraindikationer vid behandlingen förmedlas till djurägaren. 

Andra läkemedel förskrivs inte då de kräver fysisk undersökning. Det är alltid den enskilda veterinären som avgör om recept kan förskrivas efter avslutat videomöte.
×

Vi använder oss av cookies. Mer info