Parasiter häst

Nästan alla hästar har inälvsparasiter. I mindre mängder ger de vanligen inga problem för hästens hälsa. Däremot är föl och unghästar mycket mer känsliga för parasitangrepp och viktigt därför att anpassa parasitbekämpningen till hästarnas ålder.

Vanligaste inälvsparasiter är små och stora blodmaskar samt spolmask. Symtom som kan vara relaterad till parasiter är bland annat avmagring, kolik och diarré.

Tre hästar

Beteshygien och betesplanering kan minska parasitproblemen

För att minska parasitproblemen är det viktigt med god betesplanering och beteshygien.

Genom att se till att ston med föl och unga hästar släpps i hagar där betet har hög näringshalt och lågt parasittryck minimeras risk för parasitrelaterade problem. Detta ses ofta på beten där nötkreatur och får har gått förra säsongen och inte hästar. Lät gärna hagar vila från djur ett år, detta reducerar parasittrycket.

Viktigt även att skilja på vinterhagar och sommarhagar och se även till att det finns gott om friskt bete till föl och unga hästar.

Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 

Kontrollera din hästs parasitbörda

För att undvika allvarligare skador på grund av parasiter är det viktigt att regelbundet kontrollera din hästs parasitbörda. Detta för att använda rätt avmaskningsmedel när det behövs. På detta sätt minskas risken för resistens mot antiparasitära medel. Detta är en anledning till att avmaskningsmedel till häst är receptbelagda och bara skrivs ut efter påvisad hög mängd parasiter i avföringsprov och vid förekomst av blodmask och bandmask.

Träckprov och avmaskning

Träckprov tas innan betessläpp i april-maj och på hösten, i september-oktober. På föl kan man med fördel ta prov redan i mars.

På våren, eller åtminstone en gång om året analyseras även förekomst av bandmask och stora blodmasken för korrekt avmaskning.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Kom igång

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info