Huggormsbett på katt –vilka är symtomen och vad kan jag göra?

När dagarna blir varmare och ljusare på våren kommer ormarna fram och risken för att våra katter drabbas av huggormsbett ökar. Många gånger klarar sig våra katter bra efter ett huggormsbett med endast lindriga symtom men de kan bli allvarligt sjuka.

Ormgiftet är en blandning av ämnen som gör att vävnad bryts ner blodkroppar faller sönder. När ormen biter sitt byte injicerar den giftet och mängden variera till mycket eller inget alls, sk "torrbett".

Nedan får du bra information om hur jag ser att min katt blivit av en huggorm, vilka symtom som den uppvisar och var du vänder dig för akut hjälp och rådgivning.

Så märker du om din katt har fått ett ormbett

  • Svullnad – katter blir oftast bitna i tassar som svullnar upp
  • Smärta från området där den blivit bitna, de vill inte stödja på tassen
  • Nedsatt allmäntillstånd, trött och slö
  • Bettet kan ses som två små prickar på huden

Första hjälpen för katt med huggormsbett

Vid tecken på huggormsbett bör du alltid uppsöka fysisk veterinärvård. Det första tecknet på att din katt blivit ormbiten är att det området där ormen bitit, oftast en eller flera tassar, svullnar upp, vanligen inom någon eller några timmar. Storleken på svullnaden beror på hur mycket gift som ormen injicerat med sitt bett. Katten har ont i sin tass och vill inte stödja på det svullna benet och den kan därefter bli slö och trött.

Se till att du håller din katt i stillhet. Bär den eller förvara den i sin kattbur under transport till veterinären. Genom att du håller katten stilla minskar risken att giftet från ormen sprids vidare ut i kroppen via blodet när musklerna rör sig.

Även om din katt inte verkar uppvisa några symtom men du misstänker ormbett bör du kontakta och uppsöka en veterinär. Allmäntillståndet kan snabbt försämras under de närmaste 24 timmarna.

Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 
Skapa konto

Vidare behandling

I allvarliga fall kan kattens blodcirkulation försämras och de kan utveckla blödningsrubbningar, lever- och njurskador samt hjärtmuskel skada

Behandling idag är understödjande med dropp och smärtlindring. Vid allvarligare symtom som chock ges antiserum och blodtillskott i form av plasma för att motverka chocken och hjälpa blodcirkulationen.

Tidigare gavs kortison som inflammations hämmande medicin mot huggormsbett men det ges inte idag om inte teken på anafylaktisk chock.

Vid lindriga symtom efter ormbett räcker det många gånger med smärtstillande medel. Om det bara är enlokal svullnad och allmäntillståndet är opåverkat kan vila vara tillräckligt.

Förebyggande åtgärder

Det är framförallt under vår- och sommartid som våra katter blir huggormsbitna. De flesta fallen sker på våren när solen börjar värma men de kan bli bitna till långt in på hösten, oktober/november.

Om din katt kommer in med svullen tass, blir trött och slö och det är varmt väder ska du misstänka huggormsbett.

Under vår- och sommartider när man vistas ute i naturen mycket är det mycket man behöver ha uppsikt över. Här kan du även läsa om hur du kan få fästingmedel utskrivet från Vethem.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Skapa konto

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info