Huggormsbett på hund –vilka är symtomen och vad kan jag göra?

Under vår- och sommarsäsongen ökar risken för huggormsbett. Många gånger klarar sig våra hundar bra, men i värsta fall kan bettet leda till livshotande sjukdom. Var hunden fått bettet och hur snabbt den får vård och korrekt behandling kan vara avgörande för sjukdomsförloppet.

Här får du bra information om vad som händer vid bett av huggorm och en guide vad man bör göra om ens hund har blivit biten av en huggorm, vart man bör vända sig akut och vad man själv kan göra för att undvika huggormsbett i framtiden.

Så märker du om din hund har fått ett ormbett

  • Svullnad – hundar blir oftast bitna i nosen och området däromkring samt i benen.
  • Smärta från området där de blivit bitna, ofta skriker din hund till när den blir biten.
  • Nedsatt allmäntillstånd, trötta och slöa
  • Bettet kan ses som två små prickar på huden
  • Försämrad blodcirkulation
  • Kräkning och diarré är rätt vanligt

Första hjälpen för hund med huggormsbett

Vid tecken på hundormsbett ska du alltid uppsöka fysisk veterinärvård omgående. Det första tecknet på att din hund fått ett ormbett är att det drabbade området (oftast runt huvud eller framben) svullnar upp, vanligen inom en till två timmar. Storleken på svullnaden beror på hur mycket gift som ormen injicerat med sitt bett. Hunden visar även tecken på smärta.

Om möjligt är det bra om du kan bära eller se till att din hund inte rör sig under transport till veterinären. Detta för att undvika att giftet sprids vidare ut i kroppen med djurets muskelrörelser

Även om din hund inte verkar uppvisa några symtom i det akuta skeendet ska du alltid omedelbart uppsöka en veterinär om du vet med dig att hunden blivit ormbiten. Allmäntillståndet hos din hund kan snabbt försämras under de närmaste 24 timmarna.

Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 
Skapa konto

Vidare behandling

Hundens blodcirkulation försämras ofta efter ett huggormsbett. En del hundar kan även utveckla hjärtbesvär och blödningsrubbningar även om dessa symtom är mindre vanliga. Behandlas inte hunden i tid kan giftet orsaka muskelnedbrytning och blodproppar. Tidigare gavs kortison som inflammationshämmande medicin mot huggormsbett men det ges inte idag.

Behandling idag är understödjande med dropp bland annat samt smärtlindring. Vid allvarligare symtom som chock ges antiserum och blodtillskott i form av plasma. Detta för att motverka chocken och hjälpa blodcirkulationen.

Vid lindriga fall räcker det ofta att behandla hunden som blivit ormbiten med smärtstillande medel. Saknar hunden symtom, dvs har endast lokal svullnad och uppvisar ett gott hälsotillstånd brukar det räcka med vila. Det är mycket sällan som antibiotika ordineras för behandling av huggormsbett.

Förebyggande åtgärder

Det är framförallt under sommartid är det vanligt att hundar drabbas av huggormsbett. De flesta fall sker på våren när solen börjar värma och fram till långt in på hösten, oktober/november.

Om din hund skriker till när ni är ute i naturen och kommer haltande samt svullnar upp i ansikte eller på framben ska du alltid misstänka ormbett.

Undvik därför att ta med hunden på promenader i täta skogar eller snår där du har svårt att se eventuella ormar. I övrigt är det svårt att undvika risken för ormbett. Det viktigaste i sammanhanget är istället att agera snabbt när olyckan väl är framme.

Under vår- och sommartider när man vistas ute i naturen mycket är det mycket man behöver ha uppsikt över. Här kan du även läsa om hur du kan få fästingmedel utskrivet från Vethem.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Skapa konto

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info