Huggormsbett – om mitt djur blir ormbiten, vad kan jag göra?

Under vår- och sommarsäsongen ökar risken för huggormsbett. Många gånger klarar sig våra hundar och katter bra med endast lindriga symtom men ormbettet kan leda till livshotande sjukdom. Var djuret fått bettet, hur mycket gift ormen injicerat och hur snabbt det får vård och behandling kan vara avgörande för sjukdomsförloppet och prognosen.

Nedan följer information om vad som händer vid bett av huggorm och hur du bör agera om ditt djur har blivit biten av en huggorm. Vilka är symtomen, vart vänder man sig akut och vad man själv kan göra för att undvika huggormsbett i framtiden.

Huggorm

Så märker du om ditt djur har blivit ormbiten

  • Svullnad vid bettet. Hundar blir oftast bitna i nosen och området däromkring samt i benen och katterna blir framförallt bitna i tassarna.
  • Smärta från området där de blivit bitna.
  • Nedsatt allmäntillstånd, trötta och slöa.
  • Bettet kan ses som två små prickar på huden
  • Försämrad blodcirkulation
  • Kräkning och diarré är rätt vanliga på hund.

Första hjälpen vid huggormsbett

Vid tecken på huggormsbett ska du alltid uppsöka fysisk veterinärvård omgående. Det första tecknet på att ditt djur blivit ormbiten är att det drabbade området svullnar upp inom en till två timmar. Storleken på svullnaden beror på hur mycket gift som ormen injicerat med sitt bett. Ditt djur visar även tecken på smärta.

Om möjligt är det bra om du kan bära eller se till att din hund eller katt inte rör sig under transport till veterinären. Detta för att undvika att giftet sprids vidare ut i kroppen med djurets muskelrörelser

Även om din hund eller katt inte verkar uppvisa några symtom i det akuta skeendet ska du alltid uppsöka en veterinär om du vet med dig att djur blivit ormbiten då allmäntillståndet snabbt kan försämras under första dygnet.

Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 
Skapa konto

Vidare behandling

Hundens och kattens blodcirkulation försämras ofta efter ett huggormsbett. De kan även utveckla hjärtbesvär och blödningsrubbningar även om dessa symtom är mindre vanliga. Behandlas inte ditt djur i tid kan giftet orsaka muskelnedbrytning och blodproppar. Tidigare gavs kortison som inflammationshämmande medicin mot huggormsbett men det ges inte idag.

Behandling idag är understödjande med dropp bland annat samt smärtlindring. Vid allvarligare symtom som chock ges antiserum och blodtillskott i form av plasma. Detta för att motverka chocken och hjälpa blodcirkulationen.

Vid lindriga fall räcker det ofta att behandla hunden och katten som blivit ormbiten med smärtstillande medel. Saknar hunden symtom, dvs har endast lokal svullnad och uppvisar ett gott hälsotillstånd brukar det räcka med vila.

Förebyggande åtgärder

Det är framförallt under sommartid våra djur drabbas av huggormsbett. De flesta fall sker på våren när solen börjar värma och fram till långt in på hösten, oktober/november.

Om din hund skriker till när ni är ute i naturen och kommer haltande samt svullnar upp i ansikte eller på framben ska du alltid misstänka ormbett. Katterna svullnar ofta upp i tassen då de ofta blir bitna där.

Undvik att ta med hunden på promenader i täta skogar eller snår där du har svårt att se eventuella ormar. Det viktigaste i sammanhanget är istället att agera snabbt och sansat när olyckan väl är framme.

Under vår- och sommartider när man vistas ute i naturen mycket är det mycket man behöver ha uppsikt över. Här kan du även läsa om hur du kan få fästingmedel utskrivet från Vethem.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Skapa konto

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info