Avmaskning av hund – symptom och behandling

Inälvsparasiter (maskar) är ett av de vanligaste hälsoproblemen hos hundar. Vissa typer av maskar är lättare att upptäcka än andra. Till exempel, om din hund får bandmask, kan du ibland se maskarna i avföringen, eller baktill runt anus. Hundar (och även katter) kan vara smittade av inälvsparasiter utan att visa några symtom.

En mindre mängd parasiter stör ofta inte djurets hälsa, men det är viktigt att undersöka djuret om du upptäcker några symptom. Det är dock viktigt att valpar – som är särskilt påverkade av symtomen – avmaskas kontinuerligt.

Valpar bör avmaskas första gången före 21 dagars ålder (14-20 dagar). Därefter sker fortsatt avmaskning enligt intervallen för valt preparat fram till 3 månaders ålder. Valpar som får stora problem med maskar kan lätt bli väldigt sjuka, magrar av och kommer efter i tillväxten. Följ råden du får från din uppfödare, som redan ska ha avmaskat valpen flera gånger när du hämtar den.

Olika typer av maskar

Rundmaskar

 • Spolmask är den vanligaste som drabbar unga hundar. Valpar smittas av en infekterad tik redan i livmodern eller genom modersmjölken och ska därför alltid avmaskas innan de levereras till köparen. De är upp till 10 cm långa och smala (såsom en liten vit smal daggmask). Den orsakar kräkningar, diarréer och leder till att valpen/hunden tappar vikt , blir bukig och smal över ryggen.
 • Hakmask förekommer hos kennel- eller jakthundar, men är inte alltför vanlig i Sverige. Masken är 0,5-2 mm och kan suga väldigt mycket blod, vilket kan orsaka blodbrist hos små valpar.
 • Piskmask. Masken suger blod från tarmslemhinnan och kan orsaka liknande symtom som spolmasken, men även blodiga diarréer och buksmärtor.

Bandmaskar

Masken ser ut som små platta risgryn som ibland sitter ihop i en kedja, eller platta "avklippta" delar av bandspagetti.. Bandmaskar behöver mellanvärdar, som loppor och rå fisk, för att smitta och kan därför inte gå från hund till hund. Den vanligast förekommande bandmasken hos hund är Mesocestiodes (mellanvärd för denna är grodor, gnagare och fåglar)

 • Hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) lever i tarmen och utsöndrar ägg. Masken ger inte några symtom hos hunden, men kan smitta människor och ge blåsmasksjuka. Den smittar hundar genom infekterade djur. Oftast får hunden i sig dynt från slaktade djur och det är därför vanligast att jakthundar blir drabbade.
 • Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) ger i de flesta fall inte några symtom och är relativt ovanlig i Sverige. Din hund smittas inte av att äta andra hundars eller katters bajs, när det gäller bandmasken. Masken kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Det är denna mask som är anledningen att du alltid bör avmaska hunden när du varit utomlands.
Lumma Veterinarian

Kom igång med Vethem

Vethem erbjuder trygg och smidig veterinärrådgivning direkt i mobilen. 
Skapa konto

Symptom på inälvsparasiter eller mask

Exempel på fysiska tecken på att ditt djur har inälvsparasiter/mask:

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Avmagring
 • Svaghet
 • Hosta
 • Nedsatt allmäntillstånd
 • Framfall av tredje ögonlocket
 • Tjock, rund buk
 • Pälsproblem

Diagnos av inälvsparasiter

Ditt djur kan vara infekterat med mask utan att visa några tydliga tecken på sjukdom. Men vanliga symptom kan vara kräkningar, diarré, hosta och även vissa pälsproblem. Många djur avmaskas vid behov men det förekommer även avmaskning i förebyggande syfte, exempelvis för jakthundar och valpar.

Om du misstänker att ditt djur lider av mask eller vill ha hjälp i förebyggande syfte kan du kontakta Vethem. Vi är en digital veterinärtjänst som varje månad hjälper tusentals svenska djurägare via videosamtal.

Behandling av inälvsparasiter/mask

Avmaskning sker först när mask har upptäckts. Det är aldrig bra att avmaska hunden i onödan eller för säkerhets skull då parasiterna kan utveckla resistens mot avmaskningsmedel. Undantaget är valpar, som alltid ska avmaskas enligt ett schema.

Avmaskningsmedel finns som tabletter, pasta eller flytande lösning. Beroende på vilken typ av mask hunden bär på, väljs avmaskningsmedel efter det.

Nina Kjellerstedt

Veterinärmedicinskt ansvarig

Kom igång

Vethem - Din veterinär i mobilen

Med Vethem kan du tryggt och smidigt träffa en veterinärer när det passar dig. Du får rådgivning direkt genom videosamtal och vi hjälper dig med remiss om det behövs. Ladda ner Vethem och registrera ditt djur idag så är du redo när olyckan är framme. 
★★★★★ Betyg i App Store: 4,6
×

Vi använder oss av cookies. Mer info